Ödüller

PSİKOFARMAKOLOJİ TEDAVİ GÜNCELLEMESİ TOPLANTISI 2012 POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı'nda sunulacak bildirilerden üçüne araştırma teşvik ödülleri verilecektir.
 

Birincilik Ödülü 3.000 TL
İkincilik Ödülü 2.000 TL
Üçüncülük Ödülü 1.000 TL


ÖNEMLİ : PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı'nda Araştırma Teşvik Ödülü'ne aday olacak poster bildirilerin ödül almak üzere değerlendirmeye alınabilmesi için, bu poster bildirilerin daha önce başka yerde yayınlanmamış, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni'nde yayınlanmak üzere  telif hakkı formu  imzalanmış, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni yazım kurallarına uygun biçimde; tam metin gönderilmiş olması gerekmektedir. Özetler ve kaynaklar hariç gövde metin 2000 kelime olmalıdır.

PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı'nda Poster Bildiri Araştırma Teşvik Ödülü'ne başvurmak için:

1. Sisteme bildiri özeti girişi sırasında ilk adımdaki ödül başvuru anketi yanıtlanmalı ve özet bilim kuruluna iletilmedir.

2. Türkçe ve İngilizce özet (Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma/ Objective, Method, Results, Conclussions) bölümleri şeklinde yapılandırılmış olmalıdır.

3. Ana metin de aynı şekilde Yöntem, Bulgular, Tartışma şeklinde ayrılmalı ve tablolar olmaları gereken yerde olmalıdır.

4. Kaynaklar bölümü Klinik Psikofarmakoloji Bülteni yazım kurallarına uygun olmalıdır ve öncelikle Türkiye'de yayınlanmış (Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Anadolu Psikiyatri Dergisi, Yeni Symposium, Türki  Psikiyatri Dergisi,Nöropsikiyatri Arşivi, vs)   yazılar kaynak olarak gösterilmelidir.
Ayrıntılı bilgi icin web sitesi :www.psikofarmakoloji.org

5. Aday bildiriler, özgünlük, uluslararası bilgi birikimine katkı, psikiyatrik tanı ve tedavide yenilik, doğru tasarım ve iyi yazım özellikleri açısından değerlendirilecektir.

Bu koşullara uymayan poster bildiriler Araştırma Teşvik Ödülü değerlendirmesine alınmayacaktır.