17 Kasım 2012 - Cumartesi

08:00 -10:00 Kurslar ve Workshoplar
  C-14: Antidepresan ilaçlar için kanıta dayalı kılavuz
Selçuk Kırlı - Oğuz Karamustafalıoğlu
  C-15: Başarılı araştırma yapma ve makale hazırlama ve yayınlama teknikleri
Serdar Dursun - Murad Atmaca
  C-16: İnternet bağımlılığı, online oyun, seks ve kumar bağımlılıklarının tedavileri ve bilişsel davranışçı terapisi
Ramazan Konkan - Ömer Şenormancı
  W-2: TMS: Nerede ve nasıl?
Alpay Ateş - Ayhan Algül
10:00-11:00 Konferans  (Moderatör: Serhat Çıtak)
 

Şirofreni tedavisinde glisin gerialım inhibitörleri
Daniel Umbricht  (Zürih Üniversitesi, İsviçre)

11:00-11:30 Çay & Kahve arası
11:30-12:30 Endustri destekli uydu sempozyumu-3  Servier   servier
12:30 -13:30 Öğle Yemeği
 13:30-14:30 Endüstri destekli uydu sempozyumu-4  ASTRA ZENECA    astra
14:30-15:00 Çay & Kahve arası
15:00 -16:30 Panel
  PS-4: Psikiyatri pratiğinde akılcı ilaç kullanımı: Kötüye kullanım potansiyeli, sınırlar
Tartışmacı Moderatörler: Kemal Sayar - Alaattin Duran
  Psikofarmakolojide neden polifarmasi? Polifarmasi istisna mı, kural mı, zorunluluk mu? Polifarmasinin nörobilimsel ve klinik temelleri
Mesut Çetin
  Endikasyon dışı ilaç kullanımı yaygınlığı
Banu Bayar
T.C. Sağlık Bakanlığı; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı ilaç kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi Daire Başkanı
 

İlaç politikaları, farmakoekonomi ama nasıl?
Tuncay Alkan
SGK Temsilcisi

 

Nöropsikiyatrik ilaçları kim yazmalı kim yazmamalı? Nörolog yazar da psikiyatrist yazamaz mı? Örnek olaylarla sınır ihlalleri tartışmaları
Nazan Aydın

16:30-17:00 Çay & Kahve arası
17:00-19:00 Yuvarlak masa toplantısı
  RT-1:  Psikofarmakolojideki son gelişmeler
Tartışmacı Moderatörler: 
Atila Erol - Serdar Dursun  (Alberta Üniversitesi, Kanada)
  Şizofreni
Osman Vırıt
  Mizaç bozuklukları
Ayşegül Yıldız
  Anksiyete bozuklukları
Lütfullah Beşiroğlu
  Erişkin DEHB
İlhan Yargıç
  Yaşlıda afektif ve kognitif bozukluklar
Işın Baral Kulaksızoğlu
19:00-19:30 Çay & Kahve arası
19:30-21:00 Kurslar ve Workshoplar
  C-17: Psikiyatik hastalarda uyku bozukluklarının tedavisi
Mustafa Bilici - Murat Erdem
  C-18: Enine boyuna DEHB
Hasan Herken
  C-19: Poliklinikte demans ayırıcı tanısı nasıl yapılır?
Işın Baral Kulaksızoğlu